Posts Tagged ‘2012’

הנשיא הבא של ארה“ב: תחזיות והזיות

יום ראשון, ינואר 1st, 2012

הבחירות המקדימות לנשיאות מתחילות ביום ג’, שלושה בינואר. הגיע הזמן להוציא את כדור הבדולח הסדוק. תחזית סולידית: מיט רומני יהיה הנשיא הבא. תחזית נועזת: רומני בכלל לא יהיה מועמד. תחזית פראית: 45% יספיקו לאובמה. או להיפך

שבעת המופלאים? שבעת הגמדים? אלה הרפובליקאים המזנקים מקו המירוץ באייווה ביום ג'. קשה להיזכר אימתי היה מירוץ כל כך נזיל, כל כך הפכפך (המקור: גזיר מן העתון USA Today)

המשך…