מאואיסטים עליך, הודו » TOI_040710_it’s_war1

"זו מלחמה"

“זו מלחמה”, מכריז Times of India. נתוני האבידות משתנים מעתון לעתון. כאן מדווחים שבעים-וארבעה הרוגים. הם מסכימים, לעומת זאת, שזו “המכה הקשה ביורת לכוחות הבטחון”. את גוויות השוטרים ההרוגים מכתיר העתון במלים “שדות ההרג”, ברמז לא דק במיוחד למעשיהם של מאואיסטים אחרים, 35 שנה קודם, בקמבודיה


Leave a Reply