מאואיסטים עליך, הודו » MTD040710_bloodbath1

מרחץ הדמים הגדול ביותר

“הממשלה מזועזעת ואובדת עצות; הנאקסאלים (המאואיסטים) טובחים 83 שוטרים במרחץ הדמים הגדול ביותר מאז ומעולם”, מודיע הטבלואיד ההודי ‘מייל טודיי’. בוודאי לא הגדולב יורת מאז ומעולם — לא בארץ שאת הולדתה ליוו מעשי רצח המוניים — אבל בוודאי התבוסה הפנימית הקשה ביותר של כוחות הבטחון


Leave a Reply