מה שרואים משם, סדרה נמשכת: בפורטוגל, ילד אפור וחתום-עיניים

עיבוד העמוד הראשון של ‘דיאריו דה נוטיסיאש’, ליסבון. הושמטו כמה כיתובים לא רלוונטיים לצורך התאמת הצילום לרוחב הטור, אבל הצילום עצמו נמסר בגודלו האמיתי

Leave a Reply