Archive for the ‘קדמוניוּת ישראל’ Category

יוסי גרפינקל, בלש היסטורי

שבת, ינואר 9th, 2010

הוא מצא. הוא מצא את העיר הישראלית המבוצרת הראשונה. חרצני הזיתים אומרים שהיא עמדה שם, באמצע עמק האלה, לפני 3,000 שנה, כאשר דויד קלע בגוליית. אם היה בכלל דויד. היה דויד? פרופ’ גרפינקל, שקפץ לביקור מן האלף הששי, נהנה להוציא לשון ארוכה לחבריו הארכיאולוגים, ולהגיד להם: “הפַּרַדיגְמַה שלכם מתה ונקברה”. אגב, זה מעניין מאוד

פרופ’ גרפינקל נשען על החומה המשוחזרת בשערי שעריים. מאחוריו עמק האלה. הגבעה השמאלית היא מקומה המשוער של שׂוֹכוֹ המקראית. דויד וגוליית — בין אם היו ונבראו, ובין אם רק משל היו — לחמו שם ממש (צילום: יואב קרני)

המשך…