אנוּ אנשי-הפיל » times042110_halo_effect

“אפקט ההילה” של ניק קְלֶג, על פני העמוד הראשון של ה’טיימס’ הלונדוני, עשרים-ואחד באפריל 2010. הדיאגרמה מימין משקפת את שוויון-הכוחות חסר התקדים של שלוש המפלגות הגדולות בסקרים


Leave a Reply