אנוּ אנשי-הפיל » jarvis_1978_time

מורד המסים ג’ארוויס על כריכת ‘טיים’, קיץ 1978. הוא בישר עידן פוליטי חדש


Leave a Reply