מאואיסטים עליך, הודו » TT040710_savaged

“נקטלו”, מכריז העתון הזה, היוצא בעיר קולקאטה (כלכתה), מערב בנגל. הוא משתמש בגרפיקה של מחשב כדי לשחזר את מהלך הקרב. מערב-בנגל היא המדינה הגדולה ביותר בהודו שבראש ממשלתה עומדת מפלגה קומוניסטית. מעשה אירוניה, היא גם ערישתם של המורדים המאואיסטים


Leave a Reply