Posts Tagged ‘העתונות’

עתון, או כרוז תעמולה?

שבת, נובמבר 3rd, 2012

מעמודיהם האדיטוריאליים של עתוני אמריקה עד עמודיהם הראשונים של עתוני ישראל, השאלה אינה אינה אם עתון צריך להביע דעות. השאלה היא איך להביע אותן

רק הכוהנים הגדולים רשאים לבוא בשערי קודש-הקודשים של ה’ניו יורק טיימס’: העמוד האדיטוריאלי והעמוד האופ-אדיטוריאלי (שניים בנובמבר 2012). לעורך העתון אין כל סמכות בעמודים האלה. יש להם מערכת נפרדת, הכפופה במישרים למו”ל. כתבי העתון אינם מפרסמים בעמודים האלה, והפרשנים הקבועים בעמודים האלה אינם נראים בעמודי החדשות. זה הנסיון המרשים ביותר בתולדות העתונות הכתובה לכונן הפרדה מלאה בין מה שליצנים כינו פעם “דת ומדינה”, או דעות וידיעות

המשך…