Posts Tagged ‘צדק’

תשעת העליונים עוצרים את נשימתה של אמריקה

יום שישי, מרץ 30th, 2012

במשך שלושה ימים השבוע שמע בית המשפט העליון השגות על הרפורמה הגדולה ביותר בתולדות ארה“ב. אם הוא יחליט לבטל אותה הוא יפגע בבבת עינו של הנשיא — והוא יעמיד בספק את עצם היכולת לעשות רפורמות באמריקה

אוסף של כותרות דרמטיות בעיתוני ארה"ב במרוצת שלושת הימים של שימועי בית המשפט העליון על רפורמת הבריאות. ההצבעה עומדת להיערך עוד היום, יום ו', אבל תוצאותיה יישמרו בסוד עד סוף יוני. עשויה להיוודע להם השפעה גדולה על תוצאות הבחירות בחודש נובמבר

המשך…